Avanzi er konsulentvirksomhed, som gennem rådgivning, sparring, vejledning, coaching, feedback, eksekvering og opfølgning stiller kompetencer og arbejdskapacitet til rådighed, så vores kunder kan udnytte dette i deres ledelsesfunktion. Vi arbejder ud fra åbenhed og direkte kommunikation og en handlingsorienteret tilgang i det daglige arbejde.

Avanzi bidrager med hands-on erfaring og arbejdsopgaver på strategisk, funktionelt og operativt niveau med udgangspunkt i mange års erfaring på direktionsplan og bestyrelsesniveau i en række mellemstore danske, velrenommerede virksomheder.

Vi har fokus på eksekvering

Eksekvering er et nøgleord i enhver virksomhed, både når det gælder den daglige drift, og når det gælder nye muligheder for virksomheden.  Derfor er eksekvering udgangspunktet for os i samarbejdet med vores kunder.

Avanzi rådgiver både i bredden og dybden og medvirker til implementering og eksekvering indenfor:

 • Forretningsudvikling
 • Strategi- og handlingsplaner, opfølgning og eksekvering
 • Etablering af professionel bestyrelse
 • Samarbejde mellem bestyrelse, direktion og ledergruppe
 • Interim ledelse
 • Drift af virksomheder
 • Organisationsudvikling
 • Forandringsprojekter
 • Projektstyring
 • Opbygning af økonomirapportering
 • Salgsprocesser B-to-B og B-to-C
 • Kommunikation, omdømme og image
 • Opkøb, salg og fusioner

Hvordan foregår Avanzi’s praktiske samarbejde med kunderne?

Vores udgangspunkt er, at enhver opgave er unik og derfor kræver sin egen problemformulering og løsningsmodel. På et eller flere indledende møder finder vi ud af, om der er grundlag for at indlede et samarbejde. Hvis det er tilfældet, aftaler vi en møderække og en kontrakt.

Hvor i virksomhedens fødekæde arbejder Avanzi?

Som business mentorer og konsulenter arbejder vi især øverst i virksomhedens fødekæde. Det er herfra initiativerne/strategierne angående de nødvendige tilpasninger og ændringer i virksomheden skal komme –det er ledelsen, der har ansvaret for eksekveringen og opfølgningen. Derfor er det virksomhedens ledelse, vi stiller vores rådgivning, sparring, vejledning og coaching, feedback og opfølgning til rådighed for.

Hvad lægger Avanzi vægt på i samarbejdet?

En åben, ærlig og tillidsfuld dialog er en forudsætning for et godt og effektivt samarbejde. Det forventes at udfordringer og problemstillinger lægges frem uden omsvøb. Med en åben, ærlig og tillidsfuld dialog kan vi bedst sammen foretage en konstruktiv analyse og implementere effektive løsninger. Vi ser frem til at drøfte muligheder med jer.

Jan Lauridsen

CEO hos Avanzi

30 års ledelseserfaring på strategisk, funktionelt og operativt niveau som CEO, direktør for forretningsudvikling, direktør for resultatcentre, divisionsdirektør, og salgsdirektør.

20 års erfaring på bestyrelsesniveau i virksomheder i Danmark og i udlandet herunder ejerledede virksomheder.

Erfaring fra arbejde i Danmark og internationalt i Skandinavien, Centraleuropa, Nordamerika, Mellemøsten og Fjernøsten.
                          

Erfaring med markedsudvikling, internationalt salg og eksekvering  indenfor flere sektorer, herunder: IT, sikkerhed, restauration, hotel, fødevarer, finans, forsvar, rumfart, kommunikation, handel, produktion og konsulentvirksomhed.

Har over mange år bevist evne til at producere resultater i både mindre og større virksomheder.